Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §, laatimispäivä 28.1.2017

1a. Rekisterinpitäjä

Nimi: Somiana Oy
Osoite: Kirkkkokatu 7 M2, 90100 Oulu
Muut yhteystiedot: shop@somiana.fi, p. 040 546 5551

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Johanna Pihlaja
Osoite: Kirkkokatu 7 M2, 90100 Oulu

3. Rekisterin nimi

Somiana.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä kerätään asiakassuhteen hoitamiseksi: verkkokauppatilausten käsittelyyn sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista asiakaskohtaisista tiedoista:
– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (katuosoite/toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimituksesta ja laskutuksesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä verkkokauppatilauksen tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä luovuttamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pois lukien viranomaispyynnöt.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä (käyttäjätunnus, salasana, suojattu internet-yhteys) Somianan hallussa olevilla palvelintilalla sekä työasemilla. Henkilötietoja käsittelevät vain Somianan organisaatiossa työskentelevät, tilausten käsittelyä sekä markkinointia hoitavat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa otaamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

Evästekäytäntö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja sinne tallentuva tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaa” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. Eväste auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Käytämme evästeitä myös sivuston sisällä liikkumisen seuraamiseen Google Analyticsilla. Tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksia muuttamalla. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkokaupan asianmukaiselle toimimiselle.