Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Tiedot päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Somiana Shop Oy 3377361-6
Muut yhteystiedot: shop@somiana.fi, p. 040 546 5551

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Essi Sippola
Osoite ja muut yhteystiedot yllä

3. Rekisterin nimi

Somiana.fi asiakasrekisteri sekä Somianan palvelurekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikissa Somianan keräämissä tiedoissa oikeusperusteena on asiakassuhde.

Somiana.fi asiakasrekisteriä kerätään:

Verkkokaupan kautta tapahtuvien tilausten käsittelyyn sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Somianan palvelurekisteriä kerätään:

Shopilla asiakkaalta kerätään tietoa esimerkiksi ilmapallotilausten noutamiseen liittyen. Loungen ja joidenkin tuotteiden vuokraamiseen liittyen kerätään vuokraajan tietoja. Myös palvelun käyttäjän tietoja kerätään. Kaikkia em. tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä vuokrausten ja juhlapalvelun osalta yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista asiakaskohtaisista tiedoista:
– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (katuosoite/toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimituksesta ja laskutuksesta

Rekisteriin kerätään ainoastaan välttämätön määrä tietoa asiakkaasta tuotteen tai palvelun toimittamista varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä verkkokauppatilauksen, palvelun tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä luovuttamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pois lukien viranomaispyynnöt.

Palvelun asiakkaan tietoja luovutetaan Somianan yhteistyökumppaneille, esim. catering ainoastaan välttämättömissä, kuten tilauksen toimittamiseen liittyvissä tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Palvelun, vuokratuotteiden (esim. Lounge) ja ilmapallojen noudon osalta kerätään manuaalista aineistoa asiakkaista, jota säilytetään turvallisessa paikassa muiden kuin Somianan organisaatiossa työskentelevien ulottumattomissa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä (käyttäjätunnus, salasana, suojattu internet-yhteys) Somianan hallussa olevilla palvelintilalla sekä työasemilla. Henkilötietoja käsittelevät vain Somianan organisaatiossa työskentelevät, tilausten käsittelyä sekä markkinointia hoitavat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä). Pyyntö tehtävistä muutoksista tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Somiana vastaa asiakkaalle viimeistään kuukauden kuluessa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä). Asiakkaalla on myös oikeus pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Somiana vastaa asiakkaalle viimeistään kuukauden kuluessa.

 

Evästekäytäntö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja sinne tallentuva tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaa” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. Eväste auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Käytämme evästeitä myös sivuston sisällä liikkumisen seuraamiseen Google Analyticsilla. Tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksia muuttamalla. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkokaupan asianmukaiselle toimimiselle.