Suvi


Miksi yritys järjestäisi henkilöstölleen juhlat?

  1. Työpaikan ulkopuolella tapahtuva toiminta lähentää työyhteisöä ja lisää osaltaan työhyvinvointia
  2. Yrityksen järjestämä tapahtuma kertoo työntekijöilleen välittämisestä
  3. Edellämainitut parantavat tutkimusten mukaan myös yrityksen tulosta

Katsotaanpa näitä vielä hieman tarkemmin

Vie juhla työpaikan ulkopuolelle, jolloin on helpompaa heittäytyä vapaalle. Näin työasiat, mahdollisen stressin ja kiireen voi luvan kanssa jättää työpaikalle. Työajan ulkopuolella  on paremmin aikaa tutustua toisiinsa, jutella työkavereiden kanssa muustakin kuin työstä ja on mukavaa nähdä esimies mukana hauskanpidossa. Tämä helpottaa keskusteluyhteyden luomista myöhemmin työpaikalla. Monesti kesäjuhlat ovat muita henkilöstöjuhlia rennompia ja sen vuoksi onkin helppo ottaa mukaan  elementtejä, joilla saadaan vahvistettua luottamusta, kommunikaatiota ja yhteishenkeä. Työpaikan yhteinen toiminta ja tapahtumat ovat monelle tärkeitä etappeja vuoden aikana. Arjessa jaksaa paremmin, kun on jotain mitä odottaa. Henkilöstötapahtumilta toivotaan usein elämyksellisyyttä, nimenomaan jotain sellaista mitä ei ole vielä nähty tai koettu. Hyvin suunniteltu, kullekin työyhteisölle kohdistettu ja onnistuneesti toteutettu henkilöstöjuhla nostaa hymyn huulille vielä pitkään juhlan jälkeenkin. Tapahtumasta keskustellaan ja siitä muodostuvat työyhteisölle omat sisäpiirivitsit, näin kehittyy myös yhteinen huumori. Henkilöstötapahtumat ovat yritykselle erinomainen keino kertoa työntekijöilleen siitä, että heidän uurastuksensa on huomioitu. Yhdessä tavoitteisiin pyrkiminen ja niiden saavuttaminen on mahtava tunne koko työyhteisölle. Tästä tunteesta saa muistijäljen juhlistamalla tulosta kakkukahveilla, illallisella tai juhlalla. Juhla voi olla pienimuotoinen, tai siihen voi panostaa koko vuoden edestä. Parasta tietenkin on, kun saadaan mahdollisimman iso osa työyhteisöstä sitoutettua yhteisiin tapahtumiin. Tämän vuoksi tapahtuman markkinointi henkilöstölle on suuressa roolissa. Isovanhempani ovat myös olleet yrittäjiä ja olemme monta kertaa jutelleet yrittäjyydestä. Mummo teki päivätyötä ja hoiti yrityksen laskutusta ja kirjanpitoa, pappa puolestaan järjesti yrityksen käytännön pyörittämisen. Kaikkea mahtuu yrittäjyyteen ja elämään yleensä, mutta on mahtavaa kuulla kuinka lukuisten henkilöstötapahtumien sattumukset ja yhteinen huumori naurattavat vielä vuosienkin jälkeen. He ovat kertoneet tarinoita kuinka esitettiin teatteria ja vuorosanat unohtuivat tai kuinka meinattiin myöhästyä kuljetuksesta. Pääasia on, että kaikki nämä tehtiin yhdessä! Omassa työssäni onkin parasta päästä auttamaan hetkien ja muistojen luomisessa. Täältä pääset katsomaan, mitä me teemme. Seuraavassa blogissa pohditaan mitä henkilöstöjuhlan järjestäminen omalla porukalla vaatii ja missä vaiheessa kannattaa miettiä ulkoistamista.